Przygotowaliśmy analizę tegorocznych wydatków budżetowych. Porównaliśmy też aktualne plany z budżetem na rok ubiegły. W tym roku znacząco wzrosną dochody gminy: z 96 845 906 do 104 403 115,03 (czyli o 7 557 209,03 ). Wydatki również będą większe, jednak jedynie o 1 850 209,03 (wzrost z 105 950 906 w roku 2015 do 107 801 115,03 obecnie). Jak to przekłada się na poszczególne części budżetu?

Czytaj więcej: Budżet 2016

Finansowanie kampanii wyborczej jest jawne i zasadniczo sprowadza się do finansowania działalności komitetów wyborczych, za które odpowiada pełnomocnik finansowy. Komitet może pozyskiwać i wydawać pieniądze jedynie na cele związane z wyborami i jedynie w ograniczonym przedziale czasowym, bowiem zabronione jest pozyskiwanie jakichkolwiek środków finansowych przez komitety po dniu wyborów oraz ich wydatkowanie po dniu złożenia sprawozdania z działalności wyborczej do Państwowej Komisji Wyborczej.

Czytaj więcej: Rozliczenie finansowe KWW Agnieszki Łebek

Zasady finansowania oświaty nie uległy istotnym zmianom  w porównaniu do ubiegłego roku. Subwencja oświatowa obliczana jest dla każdej gminy na podstawie danych statystycznych przekazywanych przez każdą placówkę. Dość skomplikowany wzór matematyczny uwzględnia specyfikę szkół np. uczniów mieszkających na wsi, uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej,  koszty płacowe i rzeczowe.
Subwencja oświatowa, chociaż jest wyliczana dla każdej ze szkół nie zobowiązuje jednak organu prowadzącego do przekazania wyliczonych środków poszczególnym placówkom (szkołom). Gmina może co prawda zmienić te kwoty wg własnych kryteriów, ale zawsze są one wskaźnikiem umożliwiającym porównanie kosztów szacowanych przez Ministerstwo  z tymi ustalonymi przez gminę.
Powszechnie słyszy się opinie ze środowisk samorządowych i oświatowych, że subwencja oświatowa przekazywana przez MEN , a w zasadzie przez Ministerstwo Finansów jest zbyt niska w stosunku do rzeczywistych kosztów funkcjonowania szkół, że gminy musza dokładać środki własne do oświaty.
A jak jest w naszej gminie?

Czytaj więcej: Finansowanie oświaty 2015

Dożywianie dzieci w szkole zorganizowane może być na kilka sposóbów- poprzez dostawę posiłków przez firmę cateringową, wynajem powierzchni firmie, która przygotowuje posiłki na miejscu i wydaje dzieciom lub też pełne prowadzenie kuchni i stołówki. Ważne jest jednak, że niezależnie od przyjetej formy dożywiania uczniów, organ prowadzący (gmina) musi pamiętać, że to na nim spoczywa obowiązek pokrycia kosztów przygotowania i dowozu posiłków.

Kosztami nie można obarczyć rodziców

Czytaj więcej: Dofinansowanie dożywiania dzieci (aktualizacja)

Cele KWW Iwony Agnieszki ŁEBEK, wójta gminy Długołęka, na lata 2014-2018

Program wyborczy jest zobowiązaniem wobec mieszkańców, które ma być realizowane jeśli dany kandydat uzyska mandat. Program wójt Agnieszki Łebek podzieliliśmy na dwie części: ogólną, która nie została szczegółowo określona odnośnie miejsca (miejscowości), gdzie dane punkty będą realizowane oraz dotyczącą konkretnych wsi (tam, gdzie to zostało powiedziane wprost).

Mamy nadzieję, że materiał ten pozwoli na bieżąco śledzić postępy w realizacji wyborczych obietnic.

Czytaj więcej: Program wyborczy- czyli co nam obiecano?

W związku z faktem, że nigdzie nie znalazłem publicznie dostępnych danych kontaktowych do radnych Rady Gminy, poprosiłem Biuro Rady o udostępnienie takich informacji. Zależało mi na uzyskaniu numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (email) oraz adresu pocztowego do korespondencji. Niektórzy z radnych pełnią w swoich okręgach dyżury, z tego względu prośba dotyczyła również  udostępnienia informacji o terminie, miejscu i godzinie konsultacji. Otrzymana odpowiedź zawiera jedynie wykaz nazwisk i telefonów.

Czytaj więcej: Kontakt z radnymi

W chwili obecnej przez prasę ogólnokrajową poruszana jest sprawa szkoły w Szczodrem. Trwają kontrole mające wyjaśnić to bulwersujące zdarzenie, które miejmy nadzieję, zakończą się wyciągnięciem konsekwencji w stosunku do osób odpowiedzialnych za tą sytuację.

Chciałbym zwrócić uwagę na nieco inny aspekt, który pojawił się po dzisiejszych doniesieniach o pierwszych efektach kontroli Kuratorium Oświaty. Według Polskiego Radia Wrocław nauczycielka była niekontrolowana.

Czytaj więcej: Zawiódł człowiek czy procedury?

Zarządzeniem Wójta Gminy Długołęka z 25 lutego (nr. 70/2015) obniżone zostały kwoty stypendiów za wyniki w nauce:

  • uczniowie szkół podstawowych będą otrzymywać 70 zł miesięcznie (poprzednia stawka: 100 zł)
  • uczniowie gimnazjów: 80 zł (poprzednio: 120 zł)
  • uczniowie liceum ogólnokształcącego: 90 zł (poprzednio: 150 zł miesięcznie).

Warunkiem uzyskania stypendium jest uzyskanie średniej ocen w poprzednim roku nauki w:

  • szkole podstawowej: nie mniejszej niż 5,5 i i wzorowej oceny z zachowania
  • gimnazjum: nie mniejszej niż 5,2 i wzorowej oceny z zachowania
  • liceum: nie mniejszej niż 4,75 i wzorowej oceny z zachowania

W piątek otrzymałem komplet odpowiedzi na wcześniejsze wnioski dotyczące przekazania dokumentów związanych z utworzeniem ZUK w Kiełczowie oraz podwyższaniem kapitału spółki.

Są to:

  1. Uchwały Rady Gminy w sprawie wniesienia do spółki prawa własności nieruchomości, jako wkładu niepieniężnego (aportu).
  2. Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.
  3. Akt założycielski spółki

Czytaj więcej: Kapitał ZUK

Pierwszym etapem prowadzonego monitoringu jest opracowanie tzw. "metryczki" badanej spółki. Są tam zebrane podstawowe informacje dotyczące monitorowanego podmiotu, takie jak data założenia, przedmiot działalności czy też dane członków Rady Nadzorczej i prezesa.

Metryczka dla ZUK w Kiełczowie jest już gotowa, można ją zobaczyć w serwisie stowarzyszenia Watchdog.

Dodatkowo poprosiłem Urząd Gminy o spotkanie, w celu porozmawiania o polityce właścicielskiej oraz sprawowaniu nadzoru właścicielskiego nad ZUK. Czekam na wyznaczenie terminu.

Zainteresowanych zachęcam do zapoznania się z podstawowymi, już dostępnymi dokumentami: aktem założycielskim oraz wyciągiem z KRS.

O serwisie
jawnagmina.pl

 

Kontakt:

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Radni Rady Gminy Długołęka

Newsletter

 

Subskrybuj newsletter